Newsletter

Wizyty
Dziś: 31Wszystkie: 175647

7 Runda LOTOS RSMP

Program » 7 Runda LOTOS RSMP

Opublikowanie regulaminu uzupełniającego

17 wrzesień 2013r. – wtorek

 

Otwarcie listy zgłoszeń

17 wrzesień 2013r. – wtorek 

 

Zamknięcie listy zgłoszeń

01 października 2013r. – wtorek, godz. 24:00 (termin I)

04 października 2013r. – piątek, godz. 24:00 (termin II)

 

Termin zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym  oraz wspólnego stanowiska serwisowego

04 października 2013r. – piątek, godz. 24:00

 

Opublikowanie mapy rajdu

04 października 2013r. – piątek

 

Opublikowanie książki drogowej

04 października 2013r. – piątek

 

Opublikowanie Planu Parku Serwisowego

04 października 2013r. - piątek

Szczegółowy Plan Parku Serwisowego wraz z lokalizacją poszczególnych stanowisk zostanie opublikowany 11 października 2013r. – piątek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)  oraz  15 października 2013r. – wtorek  na  Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

 

Opublikowanie listy zgłoszeń

08 października 2013r. – wtorek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

15 października 2013r. – wtorek  Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie Treści Reklamy Dodatkowej

08 października 2013r. – wtorek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

15 października 2013r. – wtorek

Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu„Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie harmonogramu  odbioru  administracyjnego oraz badania kontrolnego BK-1

11 października 2013r. – piątek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

15 października 2013r. – wtorek  Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Godziny Pracy Biura Rajdu

w dniu 15 października  2013r. – wtorek                    od godz. 12:00 do godz. 21:00

w dniu 16 października 2013r. – środa                       od godz. 7:00 do godz. 21:00

w dniu 17 października 2013r. – czwartek                   od godz. 7:00 do godz. 23:00

w dniu 18 października 2013r. – piątek                       od godz. 7:00 do godz. 22:00

w dniu 19 października 2013r. – sobota                      od godz. 7:00 do godz. 23:00

 

Termin podania szczegółów dotyczących pilota

15 października 2013r. – wtorek, do czasu odbioru administracyjnego

 

Odbiór administracyjny i wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą

15 października 2013r. – wtorek, od godz. 12:00 do godz. 16:00

Biuro Rajdu – „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Zapoznanie z trasą rajdu

15 października 2013r. – wtorek, od godz. 16:00 do godz. 20:00

16 października 2013r. – środa, od godz. 8:00 do godz. 20:00

 

Badania kontrolne BK–1 oraz montaż urządzeń GPS

17 października 2013r. – czwartek, od godz. 8:00 do godz. 12:00

Stacja Kontroli Samochodów Autolis & Terlis Szczytna ul. Wolności 2h

 

Otwarcie centrum prasowego i akredytacje

17 października 2013r. – czwartek, godzina 8:00

„Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

Godzinny pracy:

17 października 2013r. – czwartek                              od godz. 8:00 do godz. 23:00

18 października 2013r. – piątek                                  od godz. 8:00 do godz. 22:00

19 października 2013r. – sobota                                  od godz. 8:00 do godz. 23:00

 

Odcinek Testowy

17 października 2013r. – czwartek, od godz. 11:00 do godz. 16:00

Stary Wielisław

 

Otwarcie Parku Serwisowego

17 października 2013r. – czwartek, wjazd od godz. 16:30

Polanica Zdrój ul. Kłodzka i Parking przed cmentarzem komunalnym.

 

Pierwsze posiedzenie ZSS

17 października 2013r. – czwartek, godz. 16:30

„Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie harmonogramu wjazdu do parku przedstartowego

17 października 2013r. – czwartek, godz. 17:30

Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

 

Opublikowanie listy Ceremonii Startu

17 października 2013r. – czwartek, godz. 17:30

„Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl).

 

Opublikowanie listy startowej – Etap I, Sekcja I

17 października 2013r. – czwartek, godz. 17:30

Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl).

 

Opublikowanie listy startowej – Etap 1, Sekcja II

17 października 2013r. - czwartek, godz. 17:30

Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

 

Park Przedstartowy

17 października 2013r. – czwartek, godz. 18:30–18:45

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (rejon muszli koncertowej)

 

Uroczyste otwarcie Rajdu

17 października 2013r. – czwartek, godz. 18:45

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Ceremonia  Startu  Rajdu

17 października 2013r. – czwartek, godz. 19:00

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Oficjalny Start Rajdu

17 października 2013r. – czwartek, godz. 20.30 PKC 1 (OS 1 Kłodzko)

 

Meta Etap 1

18 października 2013r. – piątek, godz. 17:41

Polanica Zdrój ul. Lipowa PKC 6C (wjazd do Paku Zamkniętego)

 

Opublikowanie listy startowej – Etap 2

18 października 2013r. - piątek, godz. 19:30

Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Start Etap 2

19 października 2013r. - sobota, godz. 07:00

Polanica Zdrój ul. Lipowa PKC 6D (wyjazd z Paku Zamkniętego)

 

Ceremonia Mety Rajdu

19 października  2013r. – sobota, godz. 18:31

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Rozdanie nagród

19 października  2013r. – sobota, godz. 18:31

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Meta Rajdu

19 października  2013r. – sobota, godz. 19:01

Polanica Zdrój ul. Lipowa PKC 13C (wjazd do Paku Zamkniętego)

 

Badanie kontrolne (szczegółowe) końcowe

19 października 2013r. – sobota, godz. 19:15

Stacja Kontroli Samochodów Autolis & Terlis Szczytna ul. Wolności 2h

 

Zamknięcie Parku Serwisowego

19 października 2013r. – sobota, godz. 20.00

Polanica Zdrój ul. Kłodzka i Parking przed cmentarzem komunalnym.

 

Prowizoryczna klasyfikacja końcowa

19 października 2013r. – sobota, godz. 21:15, Oficjalna Tablica Ogłoszeń w Biurze Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Oficjalna klasyfikacja końcowa

19 października 2013r. – sobota, godz. 21:45, Oficjalna Tablica Ogłoszeń w Biurze Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)