Newsletter

Wizyty
Dziś: 25Wszystkie: 175641

7 runda RPP

Program » 7 runda RPP

Opublikowanie regulaminu uzupełniającego

17 wrzesień 2013r. – wtorek

 

Otwarcie listy zgłoszeń

17 wrzesień 2013r. – wtorek

 

Zamknięcie listy zgłoszeń

01 października 2013r. – wtorek, godz. 24:00 (termin I)

04 października 2013r. – piątek, godz. 24:00 (termin II)

 

Termin zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym  oraz wspólnego stanowiska serwisowego

04 października 2013r. – piątek, godz. 24:00

 

Opublikowanie mapy rajdu

04 października 2013r. – piątek

 

Opublikowanie książki drogowej

04 października 2013r. – piątek

 

 

Opublikowanie Planu Parku Serwisowego

04 października 2013r. - piątek

Szczegółowy Plan Parku Serwisowego wraz z lokalizacją poszczególnych stanowisk zostanie opublikowany 11 października 2013r. – piątek (strona  www.rajd.dolnoslaski.pl)  oraz  17 października 2013r. – czwartek  na  Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie listy zgłoszeń

08 października 2013r. – wtorek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

17 października 2013r. – czwartek  Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica” , Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie Treści Reklamy Dodatkowej

08 października 2013r. – wtorek (strona  www.rajd.dolnoslaski.pl)

17 października 2013r. – czwartek  Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica” , Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie harmonogramu  odbioru administracyjnego oraz badania kontrolnego BK-1

11 października 2013r. – piątek (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

17 października 2013r. – czwartek  Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Otwarcie centrum prasowego i akredytacje

17 października 2013r. – czwartek, godzina 18:00

„Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

Godzinny pracy:

17 października 2013r. – czwartek                              od godz. 18:00 do godz. 22:00

18 października 2013r. – piątek                                  od godz. 7:00 do godz. 22:00

19 października 2013r. – sobota                                  od godz. 7:00 do godz. 23:00

 

Godziny Pracy Biura Rajdu

w dniu 17 października 2013r. – czwartek                   od godz. od 18:00 do godz. 22:00

w dniu 18 października 2013r. – piątek                       od godz. od 7:00 do godz. 22:00

w dniu 19 października 2013r. – sobota                      od godz. od 7:00 do godz. 23:00

 

Termin podania szczegółów dotyczących pilota

18 października 2013r. – piątek, do czasu odbioru administracyjnego

 

Odbiór administracyjny i wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą

17 października 2013r. – czwartek, od godz. 18:00 do godz. 22:00

18 października 2013r. – piątek, od godz. 7:00 do godz. 9:00 (alternatywnie)

Biuro Rajdu – „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Zapoznanie z trasą rajdu

18 października 2013r. – piątek, od godz. 7:00 do godz. 14:30

 

 

Badania kontrolne BK–1 oraz montaż urządzeń GPS

18 października 2013r. – piątek, od godz. 15:00 do godz. 19:00

Stacja Kontroli Samochodów Autolis & Terlis Szczytna ul. Wolności 2h

 

Otwarcie Parku Serwisowego

18 października 2013r. – piątek, wjazd od godz. 16:00

Polanica Zdrój teren OSIR ul. Sportowa.

 

Pierwsze posiedzenie ZSS

18 października 2013r. – piątek, godz. 19:00

„Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Opublikowanie harmonogramu wjazdu do parku przedstartowego

18 października 2013r. – piątek, godz. 19:30

„Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

 

Opublikowanie Listy Ceremonii Startu

18 października 2013r. – piątek, godz. 19:30

„Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

 

Opublikowanie Listy Startowej

18 października 2013r. – piątek, godz. 19:30

„Oficjalna tablica ogłoszeń - Biuro Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)

 

Park Przedstartowy

18 października 2013r. – piątek, od godz. 20:30 do godz. 20:45

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (rejon muszli koncertowej)

 

Uroczyste otwarcie Rajdu

18 października 2013r. – piątek,  godz. 20:45

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Ceremonia Startu Rajdu

18 października 2013r. – piątek, godz. 21:00

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Start rajdu - Oficjalny Start

19 października 2013r. – sobota, godz. 8:30 (czas teoretyczny)

Start odbędzie się przy wyjeździe z parku serwisowego PKC 0

Polanica Zdrój OSIR ul. Sportowa

 

Ceremonia Mety Rajdu

19 października  2013r. – sobota, godz. 17:25 (czas teoretyczny)

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Rozdanie nagród

19 października  2013r. – sobota, godz. 17:25 (czas teoretyczny)

Polanica Zdrój ul. Parkowa, Park Zdrojowy (obok sanatorium Wielka Pieniawa)

 

Meta Rajdu

19 października  2013r. – sobota, godz. 17:55 (czas teoretyczny)

Polanica Zdrój ul. Lipowa PKC 6C (wjazd do Paku Zamkniętego)

 

Badanie kontrolne (szczegółowe) końcowe

19 października 2013r. – sobota, godz. 18:10

Stacja Kontroli Samochodów Autolis & Terlis Szczytna ul. Wolności 2h

 

Zamknięcie Parku Serwisowego

19 października 2013r. – sobota, godz. 19.00

Polanica Zdrój teren OSIR ul. Sportowa.

 

Prowizoryczna klasyfikacja końcowa

19 października 2013r. – sobota, godz. 20:10, Oficjalna Tablica Ogłoszeń w Biurze Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16

 

Oficjalna klasyfikacja końcowa

19 października 2013r. – sobota, godz. 20:40, Oficjalna Tablica Ogłoszeń w Biurze Rajdu, „Hotel Polanica”, Polanica Zdrój ul. Warszawska 16 oraz (strona www.rajd.dolnoslaski.pl)