Newsletter

Wizyty
Dziś: 4Wszystkie: 175620

Media

Kontakt:

Iwona Petryla - Rzecznik Prasowy, Kierownik Biura Prasowego

e-mail: azk.biuroprasowe@gmail.com

 

 

Regulamin przyznawania akredytacji do pobrania

 

Wniosek o akredytację - ONLINE

 

KOMUNIKAT PRASOWY ZAŁOGA 137

 

KOMUNIKAT PRASOWY ZAŁOGA NR 19

 

 

 Regulamin przyznawania akredytacji

dla prasy, radia, telewizji i mediów internetowych

podczas 23. Rajdu Dolnośląskiego

oraz zasady korzystania z akredytacji

 

1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdujący się na stronie zawodów w zakładce „MEDIA” w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r. (PIĄTEK). Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.

2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 23. Rajd Dolnośląski.

4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.

5. Akredytacje będą przyznawane max. 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA/FOTO/TV. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.

7. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.

8. Akredytacje nie będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz zawodników.

9. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty e-mail podmiotu ubiegającego się o akredytację podany we wniosku aplikacyjnym.

10. Organizator 23. Rajdu Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

11. Organizator 23. Rajdu Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji osobom, które w latach poprzednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, a nie wywiązały się z deklaracji.

12. Akredytację należy odebrać osobiście. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał wniosku akredytacyjnego (opieczętowany przez redakcję, podpisany przez redaktora naczelnego) oraz ważną legitymację prasową. Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkował będzie nie wydaniem akredytacji.

13. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie  wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację.

15. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

16. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody.

17. Organizator 23. Rajdu Dolnośląskiego zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu:

 

Właściciel RSMP: Polski Związek Motorowy

Organizator Rajdu: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Nazwa Rajdu: 23 Rajd Dolnośląski

Tytuł cyklu: LOTOS RSMP 2013

Dyrektor Rajdu

Leszek Biegus